Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma świadczy usługi dotyczące realizacji obowiązków wynikających z przepisów: m.in. ochrony środowiska, gospodarki odpadami, w imieniu i na rzecz obiektów handlowych, biurowych, przemysłowych. Jej klienci, przekazując odpady następnemu posiadaczowi odpadów, zobowiązani są do wystawienia, podpisania i opieczętowania karty przekazania odpadów.

Czy firma, posiadając pełnomocnictwo (w zakresie gospodarki odpadami, w tym dokonywania wymaganych uzgodnień i uzyskiwania zezwoleń na wytwarzanie odpadów, organizacji usług i wyposażenia technicznego gospodarki odpadami) udzielone przez klientów, zgodnie z obowiązującym prawem, może przejąć obowiązek wystawienia, podpisania i opieczętowane karty przekazania odpadów w imieniu obiektów handlowych, biurowych, przemysłowych?

Na karcie przekazania odpadu w kolumnie "Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad" podane byłyby dane obiektu handlowego, biurowego lub przemysłowego, który przekazywał odpad, natomiast na mocy udzielonych pełnomocnictw KPO potwierdzana byłaby przez pracownika tej firmy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację