Czy firma składając sprawozdanie za 2023 rok powinna rozliczyć w Dziale V tab. 7 publiczne kampanie edukacyjne wykazując, ile środków przeznaczyła na kampanie bądź ile środków przeznacza na rachunek urzędu marszałkowskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma rozpoczęła działalność w 2023 roku i w tym samym roku wprowadziła do obrotu na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny osiągając z tego tytułu przychód netto w wysokości 500 000 zł.

Czy składając sprawozdanie za 2023 rok (termin do 15 marca 2024r.) powinna rozliczyć w Dziale V tab. 7 publiczne kampanie edukacyjne wykazując, ile środków przeznaczyła na kampanie we własnym zakresie bądź ile środków przeznacza na rachunek urzędu marszałkowskiego?

Czy też może prowadzi kampanie edukacyjne przez cały 2024 r. i rozlicza te pieniądze w sprawozdaniu za 2024 r. składanym do 15 marca 2025 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX