Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadzi na zlecenie powiatu wycinkę drzew w wyznaczonych miejscach np. przy drogach, a następnie przekazuje je innej firmie do spalenia w kotłowni.

Czy taka forma współpracy wymaga regulacji w zakresie uzyskania decyzji na zbieranie czy przetwarzanie odpadów?

Zaznaczę, że wycinka nie poprzedza robót budowlanych.

Czy firma prowadząca wycinkę powinna prowadzić działalność rolniczą, aby była wyłączona z regulacji ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o.?

Czy może wystarczy odpowiedni wpis PKD, aby nie zostać potraktowanym jako świadczący usługi budowlane, bo taka jest pozostała działalność firmy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?