Czy firma musi przekazywać każdemu pracownikowi z osobna środki czystości indywidualnie, jeśli posada pomieszczenia sanitarne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca raz na kwartał przekazuje robotnikom budowlanym mydło, pasty BHP oraz raz rocznie przekazuje ręcznik. W firmie jest osobne pomieszczenie sanitarne, w którym są środki czystości i inne ogólnodostępne.

Czy firma musi przekazywać każdemu pracownikowi z osobna środki czystości indywidualnie, jeśli posada pomieszczenia sanitarne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX