Czy firma może we własnym zakresie rozdzielić zmieszane odpady opakowaniowe i przekazać recyklerom pod kodami 15 01 01 i 15 01 02?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 stycznia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2016 r.

PYTANIE

Firma posiada decyzję na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów. Przyjmuje od podmiotów odpady o kodzie 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe (połowa z tego to odpady kartonowe, a reszta to folia opakowaniowa).

Czy firma może we własnym zakresie rozdzielić odpady opakowaniowe i przekazać je recyklerom odpadów pod kodami 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury i 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, na podstawie KPO i prowadzenia bieżącej ewidencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX