Czy firma może przyjąć odpad ex 17 04 07?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada zezwolenie na zbieranie odpadów m.in. 17 04 07.

Czy może przyjąć odpad ex 17 04 07?

Jeśli tak, czy przekazując ten odpad dalszemu posiadaczowi należy go przekazać również pod kodem ex 17 04 07, czy też można pod kodem 17 04 07?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX