Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych selektywnych (np. pod kodem 20 01 01) wydane na podstawie art. 41 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o.

Czy chcąc zbierać odpady komunalne selektywne (na podstawie ww. zezwolenia) nie odbierając odpadów komunalnych należy posiadać legalizowaną samochodową wagę najazdową, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia Ministra Środowiska z 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - dalej r.w.o.o.k. i spełniać wszystkie wymagania określone w r.w.o.o.k.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?