Czy firma, która wytwarza odpady niebezpieczne, ale ich nie transportuje, będzie musiała spełniać, któryś z nowych zapisów ADR?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od dnia 1 stycznia 2023 roku wchodzą zmiany dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (tzw. ADR).

Czy firma, która wytwarza odpady niebezpieczne, ale ich nie transportuje, będzie musiała spełniać, któryś z nowych zapisów ADR?

Odpady transportuje odbiorca odpadów.

Ponadto, czy kupowane oleje hydrauliczne do maszyn, które przywozi zewnętrzny przewoźnik obligują odbiorcę tego towaru do spełniania przepisów ADR?

Jeżeli tak, to jakich?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX