Czy firma jest zobowiązana do dostosowania miejsc magazynowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegrzółka Robert
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy firma jest zobowiązana do dostosowania miejsc magazynowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742)?

Firma posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane w 2018 r., w którym określono szczegółowe warunki magazynowania odpadów. W 2022 r. firma złożyła wniosek o zmianę pozwolenia z uwagi na planowane wytworzenie nowego kodu odpadów.

Czy w przypadku gdy zostanie wydana decyzja o zmianie pozwolenia firma będzie musiała dostosować miejsca magazynowania odpadów zgodnie z rozporządzeniem, czy nadal obowiązujące będą wymagania zawarte w pierwotnej wersji pozwolenia, bez konieczności dostosowania ich do zapisów rozporządzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX