Czy farma fotowoltaiczna jest urządzeniem infrastruktury technicznej, czy jest to wyłącznie sieć uzbrojenia terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy z 2012 r., dla działki przeznaczonej pod rolnictwo (symbol 4R), widnieje zapis umożliwiający budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

Czy farma fotowoltaiczna jest urządzeniem infrastruktury technicznej, czy jest to wyłącznie sieć uzbrojenia terenu?

Czy starosta nie posiadając wniosku o wydanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej może dokonywać wykładni planu miejscowego i na ile taka wykładnia jest wiążąca dla organu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX