Czy fakturę wystawioną przez podatnika na rzecz firmy, w której funkcję prezesa sprawuje osoba, z którą podatnik pełni funkcję likwidatora w innej spółce, należy oznaczyć kodem TP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wystawił fakturę na firmę Z, w której funkcję prezesa sprawuje osoba X. Podatnik, jak i osoba X sprawują funkcję likwidatora w spółce Y. Czy fakturę wystawioną przez podatnika na rzecz firmy Z należy oznaczyć kodem TP?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX