Czy fakt, że nauczycielka nie pobiera renty, bo ZUS odmówił jej przyznania na kolejny okres, pozbawia ją uprawnień do korzystania z ZFŚS z zakładu pracy, z którego odeszła na rentę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 marca 2019 r.

PYTANIE

Nauczycielka przez kilkanaście lat pracowała w szkole podstawowej X. Ze względu na niezdolność do pracy został z nią rozwiązany stosunek pracy i przeszła na rentę. Przez kilka lat pobierała świadczenie rentowe przyznawane na kolejne lata. Ale ZUS odmówił jej przyznania renty na kolejny okres. Ze względu na chorobę zainteresowana jednak nie mogła podjąć pracy i przebywała na bezrobociu. Utrzymywała się z renty i emerytury siostry i brata. Niestety, w grudniu 2018 i styczniu 2019 rodzeństwo zmarło. Nauczycielka zwróciła się o pomoc z ZFŚS do szkoły X, z której odeszła na rentę. Dyrektor odmówił jej świadczenia, motywując to faktem niepobierania renty. Odmówił także przyznania jej prawa do korzystania z funduszu w regulaminie, twierdząc, że byłoby to niezgodne z prawem.

1. Czy fakt, że nauczycielka nie pobiera renty, bo ZUS odmówił jej przyznania na kolejny okres, pozbawia ją uprawnień do korzystania z ZFŚS z zakładu pracy, z którego odeszła na rentę? 2. Czy dyrektor może (powinien) przyznać jej prawo do korzystania z funduszu socjalnego, skoro szkoła była jej jedynym miejscem pracy, z którego odeszła na rentę?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access