Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową. W polityce rachunkowości w opisach do kont zespołu 4 mamy zapis, że na stronie Wn danego konta kosztów ujmuje się poniesione koszty a na stronie Ma zmniejszenia poniesionych kosztów oraz przeniesienie salda na dzień bilansowy na konto 860. Po przeniesieniu salda kosztów konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego. Wobec powyższego saldo danego konta kosztów, które jednostka przenosi na wynik finansowy jest odpowiednio zaprezentowane w rachunku zysków i strat (wariant porównawczy). W przypadku zmniejszenia kosztów jednostka nie stosuje storna obrotów - w rachunku zysków i strat prezentowane są salda.

Czy fakt, że na kontach kosztów są większe obroty niż saldo konta zaprezentowane w rachunku zysków i strat może być uznane za nieprawidłowość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?