Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Rada gminy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym znalazł się zapis "zaopatrzenie projektowanych i istniejących budynków w wodę z istniejącego wodociągu".

Czy taki zapis stanowi przesłankę do uchylenia wszystkich pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych na terenie objętym planem miejscowym?

Czy należy odmówić ponownego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu, który korzysta z indywidualnego ujęcia i któremu pozwolenie wodnoprawne wygasło?

Należy nadmienić, że na części terenu objętego planem miejscowym brak jest wodociągu, natomiast gmina nie jest zainteresowana zmianą przedmiotowego planu miejscowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?