Czy etatowi przewodniczący organizacji związkowych mają prawo wykonywać pracę zdalną na podstawie uchwały zarządu związku zawodowego, nie uzyskując wcześniej zgody pracodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kałuża Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. W związku z brakiem kadry personelu medycznego z powodu COVID-19, dyrekcja zamierza zaprosić do pracy etatową panią przewodniczącą OZZPiP i powierzyć jej obowiązki na stanowisku pielęgniarki (ważne prawo wykonywania zawodu).

Czy jest to zgodne z prawem?

2. Czy etatowi przewodniczący organizacji związkowych mają prawo przejść na pracę zdalną na podstawie uchwały zarządu związku zawodowego?

Dyrekcja informuje, że przewodniczące mają swoje stanowiska pracy związkowe zorganizowane w pojedynczych pomieszczeniach wyposażonych w niezbędne narzędzia do pracy i środki bezpieczeństwa. Przewodniczący związków zawodowych zawiadomili informacyjnie na piśmie pracodawcę, że będą pracowali zdalnie nie uzyskując zgody pracodawcy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX