Czy energia wytworzona w wyniku spalania paliw może być zarówno energią cieplną jak i elektryczną? - OpenLEX

Czy energia wytworzona w wyniku spalania paliw może być zarówno energią cieplną jak i elektryczną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pozycja 2 objaśnień do załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. nr 130 poz. 881) wskazuje, że instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii.

Czy mówimy zarówno o energii cieplnej jak i elektrycznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?