Czy emitor awaryjny powinien być ujęty w pozwoleniu na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy emitor awaryjny powinien być ujęty w pozwoleniu na wprowadzanie zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza?

Zakład posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Powietrze z hali produkcyjnej jest oczyszczane w biofiltrze, a następnie wyrzucane na zewnątrz emitorem x. Ze względu na zagrożenie siarkowodorowe w sytuacjach awaryjnych zakład planuje wykonanie by-passu (obejścia) filtra w celu szybszego przewietrzenia hali i pozbycie się zagrożenia.

Czy taka awaryjna emisja powinna być ujęta w pozwoleniu?

Zakład nie jest w stanie przewidzieć czasu trwania awarii ani częstotliwości ich wystąpienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX