Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma realizuje usługi czyszczenia i konserwacji instalacji produkcyjnych. Usługi realizowane są u klienta w miejscu pracy danej instalacji. W trakcie usług (np. w celu wykonania czyszczenia instalacji) wykorzystywane są różnorodne środki chemiczne (np. roztwory kwasów, roztwory zasad, węglowodory, środki powierzchniowo czynne). W trakcie realizacji usługi występuje zatem emisja do powietrza (emisja oparów wykorzystywanych substancji chemicznych). W zależności od charakteru serwisowanych instalacji są one zlokalizowane na otwartym powietrzu lub w halach produkcyjnych. Firma dotychczas nie uwzględniała opisanych emisji w sprawozdawczości do marszałka oraz w raportowaniu do KOBIZE.

Czy opisane emisje występujące wskutek świadczenia usług u klienta należy uwzględniać w sprawozdawczości do marszałka oraz w raportowaniu do KOBIZE?

Jeżeli emisje należy uwzględniać w sprawozdawczości i raportowaniu, to kto jest zobowiązany do realizacji obowiązku - operator instalacji czy firma wykonująca prace serwisowe (czyszczenie, konserwacja) na tej instalacji?

Czy jeżeli instalacja, której dotyczy usługa jest zlokalizowana w hali posiadającej system wentylacji mechanicznej (wentylatory dachowe), to emisje powstające wskutek prowadzenia usługi serwisowej należy uznać za zorganizowaną czy niezorganizowaną?

Czy jeżeli emisje należy uwzględniać w sprawozdawczości i raportowaniu i obowiązek ten zostanie zrealizowany, to z tytułu jego niewypełniania w latach wcześniejszych, firma poniesie jakieś konsekwencje finansowe (np. naliczone zostaną opłaty podwyższone)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?