Czy emisja wprowadzana do powietrza w sposób zorganizowany pochodząca z procesu opiekania/smażenia mięsa w opiekaczach gazowych wymaga uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia organowi ochrony środowiska?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z procesu opiekania/smażenia mięsa drobiowego w opiekaczach gazowych powstają substancje ujęte załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. nr 16 poz. 87)?

Jak ustalić rodzaje substancji powstających w wyniku procesu opiekania/smażenia mięsa drobiowego w opiekaczach gazowych?

Czy emisja wprowadzana do powietrza w sposób zorganizowany pochodząca z procesu opiekania/smażenia mięsa drobiowego w opiekaczach gazowych wymaga uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia organowi ochrony środowiska?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX