Nowość Czy dzierżawca wypowiadając umowę dzierżawy przejął odpowiedzialność za pozostawione odpady i ma teraz obowiązek je sprzątnąć?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie administracyjne w przedmiocie dostosowania decyzji odpadowej (decyzja na przetwarzanie odpadów) organ zawiesił na wniosek wnioskodawcy. W trakcie trwania zawieszonego postępowania wyszły na jaw fakty (informacja od Straży Pożarnej, która prowadziła czynności kontrolno-rozpoznawcze), iż firma nie prowadzi już działalności (Sp. z o.o.), pozostawiając odpady na placu magazynowania. Plac magazynowy był dzierżawiony (jednakże wydzierżawiający wypowiedział umowę najmu). Postępowanie jest zawieszone, a odpady są porzucone na placu.

Czy dzierżawca wypowiadając umowę dzierżawy (wiedząc, że są na niej odpady) przejął odpowiedzialność za pozostawione odpady i ma teraz obowiązek je sprzątnąć?

Co organ powinien zrobić w pierwszej kolejności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX