Czy dzierżawca ma prawo cesją przekazać innej osobie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy bez zgody właściciela nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba dzierżawiąca od gminy część gruntu rolnego przedłożyła do urzędu wniosek o cesję umowy dzierżawy gruntu. W umowie dzierżawy brak jest zapisów mówiących o możliwości przeniesienia praw i obowiązków na osoby trzecie w tym cesjonariusza, w umowie jest zapis, iż "dzierżawcy nie wolno oddać nieruchomości w całości lub części w dzierżawę, najem albo w dalsze użyczenie osobom trzecim".

Czy w tym przypadku dzierżawca ma prawo cesją przekazać innej osobie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy bez zgody właściciela nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access