Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz przekazywał zakładowi informację dotyczącą wysokości opłaty za usługi wodne, o której mowa w art. 272 ust. 8 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne – dalej pr.wod. Jedna z działek wskazanych w informacji została wydzierżawiona innemu podmiotowi.

Czy przedmiotowa informacja nadal powinna być przekazywana właścicielowi nieruchomości, zgodnie z art. 298 pkt 2 lit. a pr.wodn.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację