Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta w 2013 r. wydał decyzję zezwalającą na czasowe (3 lata) wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej w związku z poszukiwaniem złóż paliw. Przedmiotowa decyzja określała obowiązek wnoszenia przez wnioskodawcę opłaty rocznej. Obowiązek wnoszenia opłaty rocznej ustalono od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Dnia 10 lipca 2016 r. spółka wystąpiła do starosty z wnioskiem o uznanie rekultywacji za zakończoną. Dnia 20 lipca 2016 r. pracownik starostwa sporządził protokół odbioru rekultywacji. Dnia 25 lipca 2016 r. starosta wydał spółce decyzję traktującą o zakończeniu rekultywacji (decyzja stała się ostateczna dnia 8 sierpnia 2016 r.). Wnioskodawca do 30 czerwca 2016 r. wniósł opłatę roczną za cały 2016 r. Obecnie spółka wystąpiła do starosty o zmianę decyzji zezwalającej na czasowe wyłączenie gruntu z produkcji w zakresie zmiany opłaty za 2016 r.

Czy w opisanej sytuacji starosta powinien rozliczyć opłaty za 2016 r. w przeliczeniu za każdy dzień czasowego wyłączenia gruntu z produkcji?

Którą datę należy uznać za datę kończącą okres czasowego wyłączenia gruntu z produkcji, niezbędną do rozliczenia opłaty za 2016 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?