Czy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uczestniczyć w procesie rekrutacji do klasy I publicznej szkoły ogólnodostępnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 2 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dzieci i młodzieży posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na: niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym mogą uczestniczyć w rekrutacji do klasy pierwszej odpowiednio publicznej szkoły ogólnodostępnej lub integracyjnej: podstawowej lub ponadpodstawowej dla młodzieży tj. czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX