Czy działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w części zajęta przez drogę gminną może ulec przekształceniu? - OpenLEX

Czy działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w części zajęta przez drogę gminną może ulec przekształceniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy działka zabudowana budynkiem mieszkalnym w części zajęta przez drogę gminną może ulec przekształceniu w trybie ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916) – dalej u.p.p.u.w.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX