Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy prawidłowe jest działanie zamawiającego, jeżeli nie zwiększył kwoty jaką przeznaczył na zamówienie i unieważnił postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p., a następnie ogłosił ponownie drugi przetarg na te same zamówienie i przeznaczył kwotę już zwiększoną do wysokości najniższej ceny ofertowej z pierwszego przetargu? Lub jeśli w tym drugim przetargu po otwarciu ofert zwiększył kwotę, jaką przeznacza na zmówienie do wysokości takiej aby zawrzeć umowę z tym, że ta kwota była też wyższa od najniższej ceny z pierwszego przetargu?

Oznacza to, że zamawiający w pierwszym przetargu dysponował kwota wyższą, niż ta jaką podał przy otwarciu ofert i mógł po otwarciu ofert zwiększyć kwotę co najmniej do najniższej oferty z pierwszego przetargu, mimo to nie zrobił tego. Ogłosił drugi przetarg w celu uzyskania niższych cen ofertowych.

Czy takie działanie jest dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?