Czy działalność inwestycyjna związana z obrotem akcjami, obligacjami, jednostkami uczestnictwa w funduszach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja rodzinna prowadzi działalność zgodnie z art. 5 pkt 4 nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. Czy tego typu działalność inwestycyjna związana z obrotem akcjami, obligacjami, jednostkami uczestnictwa w funduszach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy w takich transakcjach fundacja rodzinna będzie miała status podatnika VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX