Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel pozostaje w stosunkach pracy w kilku szkołach prowadzonych przez różne jednostki samorządu terytorialnego. Z tytułu zatrudnienia w jednej z tych szkół nauczyciel został powołany do pracy w komisji w wojewódzkim konkursie przedmiotowym. W dniu konkursu nauczyciel powinien realizować zajęcia lekcyjne wynikające z tygodniowego rozkładu zajęć w pozostałych szkołach. Czy dyrektorzy szkół, w których nie będzie realizował zajęć dydaktycznych, powinni udzielić nauczycielowi zwolnienia? W jaki sposób należy usprawiedliwić nieobecność w pracy? Czy za ten dzień przysługuje wynagrodzenie? Jak należy traktować podobne nieobecności w szkole związane z zatrudnieniem u innego pracodawcy (wycieczki, szkolenia itp.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację