Czy dyrektorowi szkoły, który przebywał kilka dni na urlopie wypoczynkowym we wrześniu przysługuje wynagrodzenie urlopowe z tytułu godzin ponadwymiarowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektorowi szkoły, który przebywał kilka dni na urlopie wypoczynkowym we wrześniu przysługuje wynagrodzenie urlopowe z tytułu godzin ponadwymiarowych w postaci średniej z godzin ponadwymiarowych? Jeśli tak to z jakich miesięcy liczę ową średnią?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX