Czy dyrektora instytucji kultury można powołać na czas nieokreślony? - OpenLEX

Czy dyrektora instytucji kultury można powołać na czas nieokreślony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, który pełni tę funkcje nieprzerwanie od 2004 roku- powołanie na czas nieokreślony, słusznie nadal pełni tę funkcje bez żadnej modyfikacji stosunku pracy po zmianie przepisów w 2011 r.? Jako podstawę takiego stanu rzeczy przyjęto art. 8 ust. 6 ustawy zmieniającej (Dz.U.2011 nr 207 poz. 1230). Czy ma, jesli tak, w jakim czasie, obowiązek sporządzenia planu działania instytucji kultury?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX