Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wezwaniem do zapłaty nauczyciel zwrócił się do pracodawcy o wypłacenie mu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w latach 2008/2009. Umowa o pracę z tym pracownikiem uległa rozwiązaniu w dniu 24.07.2018 r. Przed jej rozwiązaniem pracodawca dokonał wyliczenia przysługujących dni urlopu wypoczynkowego, którego udzielił pracownikowi w okresie wypowiedzenia. Czy jeżeli dokonując dokładnej analizy przysługującego pracownikowi urlopu okaże się, że w latach 2008/2009 pracownikowi nie został udzielony urlop wypoczynkowy (pracownik przebywał na urlopie na poratowanie zdrowia) czy należy mu wypłacić ekwiwalent, czy należy uznać, że prawo do ekwiwalentu uległo przedawnieniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację