Czy dyrektor żłobka powinien wystąpić do gminy o oddanie gruntu wraz z zabudowaniami w trwały zarząd?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina w kwietniu 2021 r. oddała do użytku nowowybudowany gminny żłobek.

Czy dyrektor żłobka (podległa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej) powinien wystąpić do gminy o oddanie gruntu wraz z zabudowaniami w trwały zarząd?

Czy od przekazania tej nieruchomości w trwały zarząd gminna powinna pobierać opłatę roczną, czy publiczny (gminny) żłobek jest traktowany jest jako placówka oświatowa i na mocy art. 6 ust. 1 z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.), podlega zwolnieniu z opłaty rocznej za trwały zarząd?

Czy w przypadku konieczności naliczenia opłaty gmina powinna zlecić biegłemu wykonanie wyceny nieruchomości skoro gmina zna aktualną wartość ww. środka trwałego (za wyjątkiem gruntu pod nim) w związku z niedawno zakończoną inwestycją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX