Czy Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich jest organem właściwym do przeprowadzenia przeglądu pozwolenia zintegrowanego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich jest organem właściwym do przeprowadzenia przeglądu pozwolenia zintegrowanego (w zakresie dotyczącym: odprowadzania ścieków do wód i do ziemi oraz pobóru wód podziemnych) wydanego przez Starostę (pozwolenie z 2017 roku) dla instalacji do produkcji szkła opakowaniowego o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu szkła na dobę obejmującego:

- wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza,

- wytwarzanie, przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne,

- emisję hałasu do środowiska,

- odprowadzanie ścieków do wód i do ziemi,

- pobór wód podziemnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX