Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 16 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W szkole ponadgimnazjalnej w klasie IIa zadeklarowało udział (zgodnie z wolą rodziców/opiekunów prawnych) w lekcji religii 16 uczniów, a w klasie IIb 17 uczniów.

Czy dyrektor może zorganizować zajęcia w grupie międzyoddziałowej, tj. połączyć na religii uczniów z tych klas?

Czy to nie kłóci się z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach - dalej r.o.n.r.?

Organ prowadzący w wytycznych ustalił organizację lekcji religii w grupach co najmniej 28-osobowych, jeśli to możliwe.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację