Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły podstawowej jest zobowiązany do udostępnienia zgromadzonych danych w systemie informacji oświatowej (SIO) na podstawie ustawy z 15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej, audytorowi wewnętrznemu, który został upoważniony przez burmistrza do przeprowadzenia audytu wewnętrznego pod tytułem ,,Subwencje oświatowe" w celu dokonania oceny prawidłowości danych wprowadzonych do SIO. Audyt wewnętrzny jest przeprowadzany na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z art. 282 ust. 2 ustawy o finansach publicznych audytor wewnętrzny ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej. Czy jednak dyrektor szkoły powinien również wymagać dodatkowo upoważnienia audytora do dostępu do bazy danych SIO wydanego przez burmistrza na podstawie art. 68 i art. 70 ustawy o systemie informacji oświatowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?