Czy dyrektor szkoły niepublicznej może odmówić przyjęcia do szkoły osoby, która wcześniej została skreślona z listy słuchaczy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w statucie szkoły niepublicznej policealnej może widnieć zapis: "Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia do placówki osoby, która wcześniej została skreślona z listy słuchaczy w tej szkole"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX