Czy dyrektor szkoły może zawrzeć stosunek pracy z nauczycielem niepełnosprawnym, który otrzymał orzeczenie o niezdolności do pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel okazał orzeczenie o niepełnosprawności zaliczone do stopnia niepełnosprawności znacznego. W orzeczeniu wskazano niezdolność do pracy. Dodam jeszcze, że w uzasadnieniu orzeczenia napisano, że jest "ze względu na występujące następstwa stanu zdrowia uniemożliwiające podejmowanie aktywności zawodowej, osobą niezdolną do pracy". Czy można takiego nauczyciela zatrudnić? Jeśli tak, to czy będą jakieś ulgi dla pracodawcy np. w odprowadzaniu składek na PFRON? Jakie zobowiązania wobec tego nauczyciela ma pracodawca? Jeżeli planujemy zatrudnić nauczyciela na 9/22 etatu, to czy przysługuje zmniejszenie wymiaru zatrudnienia w związku z orzeczeniem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX