Czy dyrektor szkoły może wystawić nauczycielowi duplikat oceny pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: KALIŃSKA ANNA
Odpowiedzi udzielono: 4 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel otrzymał w czerwcu ocenę pracy. Zmienił placówkę i niestety zgubił oryginał dokumentu. W naszej placówce w aktach osobowych mamy tylko jego kopię. Teraz nauczyciel potrzebuje oryginał dokumentu. Czy dyrektor może wystawić duplikat dokumentu? Czy może odpis z kopii? Na jakich ewentualnie zasadach go wystawić? Jakimi pieczęciami go ostemplować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX