Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pater Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel języka polskiego zatrudniony w szkole X na podstawie mianowania w przyszłym roku szkolnym nie będzie miał możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze lecz tylko na 16/18 etatu. W innej szkole Y na terenie naszej gminy pojawia się możliwość przydzielenia temu nauczycielowi 4/18 - nauczanie jednej klasy.

Czy możliwe jest w takiej sytuacji na prośbę pisemną tego nauczyciela i za zgodą dyrektora dotychczasowej szkoły X zwiększenie jego pensum do 20 godzin i skierowanie go przez organ prowadzący do uzupełnienia 4 godzin dydaktycznych w szkole Y?

Nauczyciel ten skorzysta na zatrudnieniu, gdyż będzie realizował zwiększone pensum a tym samym dodatek wiejski i stażowy, a jego podwyższone wynagrodzenie wpłynie również korzystnie na średnią wynagrodzeń. W powyższym przypadku brak jest możliwości realizacji 4 godzin dydaktycznych w jednej klasie przez dwóch nauczycieli.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?