Czy dyrektor szkoły może udostępnić na wniosek kancelarii adwokackiej reprezentującej poszkodowanego ucznia dane teleadresowe... - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły może udostępnić na wniosek kancelarii adwokackiej reprezentującej poszkodowanego ucznia dane teleadresowe ucznia, który był sprawcą zdarzenia w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może udostępnić na wniosek kancelarii adwokackiej reprezentującej poszkodowanego ucznia dane teleadresowe ucznia, który był sprawcą zdarzenia w celu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych?

Jako podstawę prawną we wniosku wskazano art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX