Czy dyrektor szkoły może sprawdzić w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym osoby małoletnie, które nie są zaangażowane w organizowanie przez szkołę m.in. działalności edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

O ile osoby dorosłe można sprawdzić w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym o tyle osoby małoletnie już nie. Co w takim przypadku może zrobić dyrektor, jakiejkolwiek jednostki oświatowej, który organizuje u siebie w jednostce różnego rodzaju wydarzenia, gdzie gośćmi są małoletni z innych jednostek o których nic nie wiemy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX