Czy Dyrektor Szkoły może sam podpisać z Ukraińcami umowę użytkowania pomieszczeń i ustalić zasady użytkowania? - OpenLEX

Czy Dyrektor Szkoły może sam podpisać z Ukraińcami umowę użytkowania pomieszczeń i ustalić zasady użytkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada Miejska podjęła uchwałę (art. 12 ust. 5 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) - dalej u.p.o.u.), w której określiła zakres pomocy tj. zakwaterowanie. Obecnie 3 rodziny ukraińskie mieszkają w budynku Szkoły Podstawowej (w odrębnych 2 mieszkaniach). Budynek Szkoły gmina oddała w trwały zarząd Szkole.

Czy zatem jest możliwe, ażeby Dyrektor szkoły użyczył w/w pomieszczenia Burmistrzowi z przeznaczeniem na zakwaterowanie Ukraińców?

Pytam w związku z art. 12 ust. 5 u.p.o.u., który mówi o tym, że zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki.

Czy z treści tego przepisu wynika, że Dyrektor Szkoły nie może określić formy i trybu udzielania pomocy?

Czy Dyrektor Szkoły w związku z w/w uchwałą może sam podpisać z Ukraińcami umowę użytkowania pomieszczeń i ustalić zasady użytkowania?

Czy wtedy potrzebne jest zarządzenie Burmistrza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX