Czy dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy zanim zakończy pełnić kadencję? - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy zanim zakończy pełnić kadencję?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kadencja obecnej dyrektor szkoły podstawowej kończy się z dniem 31.08.2022 r. Dyrektor ma powierzenie organu prowadzącego na okres 01.09.2017 r. - 31.08.2022 r. Osoba ta chce złożyć prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z uwagi na przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne z dniem 29 sierpnia 2022 r. Czy jest możliwie rozwiązanie umowy jeżeli powierzenie wydane zarządzeniem Wójta, wskazuje powierzenie stanowiska dyrektora do 31 sierpnia 2022 r.? Dyrektor ten miał zawartą w szkole tej umowę na stanowisku nauczyciela.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX