Czy dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślonym, jeżeli w II semestrze nie... - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślonym, jeżeli w II semestrze nie otworzy się kierunek, na którym dany nauczyciel uczy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Nauczyciel od 01.09.2019 r. był zatrudniony na czas określony. Od 01.09.2022 zgodnie z obowiązującymi przepisami musimy z nim zawrzeć umowę na czas nieokreślony? Nauczyciel został ujęty w planie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2022/2023 w niepełnym wymiarze etatu. Występuje duże prawdopodobieństwo, iż w II semestrze nie otworzy się kierunek, na którym dany nauczyciel uczy. W związku z tym czy będziemy musieli wypowiedzieć już w październiku umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia? Czy należy wtedy wypłacić nauczycielowi również odprawę? Jeżeli jednak kierunek w II semestrze otworzy się czy należy anulować wypowiedzenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX