Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania na 12/18 wymiaru etatu. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne z uczniami, którzy mają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W listopadzie jeden z rodziców zamierza zabrać dwójkę dzieci, (którzy mają to orzeczenie) i posłać do szkoły specjalnej. W związku z tym owemu nauczycielowi pozostanie 8 godzin, czyli nawet nie pół etatu.

Czy dyrektor może takiemu nauczycielowi wypowiedzieć stosunek pracy w listopadzie?

Jeśli tak to na jakiej podstawie?

Nadmienię również, że nauczyciel ten ma kwalifikacje również do zajęć z edukacji wczesnoszkolnej.

Czy jeśli inni nauczyciele realizują tam godziny ponadwymiarowe to czy dyrektor ma prawo zabrać te godziny, by zabezpieczyć je temu nauczycielowi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację