Czy dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który otrzymał orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy... - OpenLEX

Czy dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem, który otrzymał orzeczenie o niezdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może wręczyć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania informację o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie art. 23 ust. 1 punkt 3 Karty Nauczyciela w sytuacji, gdy w stosunku do tego nauczyciela lekarz przeprowadzający badania okresowe orzekł o jego niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, jednocześnie z dniem wydania tego orzeczenia nauczyciel otrzymał dwutygodniowe zwolnienie lekarskie? Ponadto nauczyciel ten odwołał się od powyższej decyzji lekarza wraz z wnioskiem o przywrócenie przekroczonego (o jeden dzień) terminu na złożenie tego odwołania - termin ten został przywrócony i obecnie nauczyciel przebywa na zwolnieniu lekarskim a jego odwołanie będzie rozpatrzone po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Jednocześnie prosimy o wskazanie czy na kolejne - zaplanowane (po zwolnieniu lekarskim) badanie przez lekarza w trybie odwoławczym wymagane jest nowe skierowanie od dyrektora szkoły czy też to badanie będzie prowadzone podstawie pierwszego skierowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?