Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczyciel powinien realizować zajęcia i czynności określone w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, wynikające z obowiązującego statutu szkoły np. zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, kółka zainteresowań (z wyłączeniem zajęć świetlicowych i zajęć z zakresu poradni psychologiczno-pedagogicznej)? Czy nauczyciel może oczekiwać za ich realizację dodatkowego wynagrodzenia? Czy dyrektor szkoły może takie zajęcia (w wymiarze przyjętym w statucie) przydzielić nauczycielowi bez jego zgody?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?