Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły może nakazać nauczycielom odbywanie stałych dyżurów poza terenem szkoły, w miejscu gdzie uczniowie bez zgody dyrekcji i nauczycieli samowolnie opuszczają szkołę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?