Czy dyrektor szkoły może kwestionować fakt uzyskania przez nauczyciela stopnia nauczyciela kontraktowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 10 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka pracowała w okresach 25.10.2019 r.-30.06.2020 r. oraz 14.09.2020 r.-30.06.2021 r. w szkole X. Posiadała kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego. Była w trakcie studiów magisterskich dających uprawnienia do nauczania biologii. Zgodnie ze świadectwem pracy w szkole X pracowała na stanowisku "pracownika dydaktycznego - nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących", a więc zapewne uczyła biologii. Nie było zgody kuratora oświaty na zatrudnienie bez kwalifikacji. Dnia 07.07.2021 r. w szkole X złożyła wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, 19.07.2021 r. uzyskała akceptację komisji kwalifikacyjnej. Tego samego dnia dyrektor szkoły X nadał jej stopień nauczyciela kontraktowego. W okresie od 01.09.2021 r. do 30.06.2022 r. zatrudniona była w szkole Y na stanowisku nauczyciela biologii, nadal nie posiadając kwalifikacji. Deklaruje, że nic nie wie o zgodzie kuratora oświaty na zatrudnienie bez kwalifikacji. Od 1.09.2022 r., po uzyskaniu przez dyrektora szkoły zgody kuratora oświaty została zatrudniona na czas określony w szkole Z na stanowisku pedagoga specjalnego (10/22) oraz nauczyciela biologii w pełnym wymiarze. Pomijając wszelkie inne kwestie, moim zdaniem nauczycielka nie powinna była uzyskać stopnia nauczyciela kontraktowego.

Czy w związku z powyższym dyrektor szkoły zobowiązany jest do podjęcia kroków mających na celu wyjaśnienie sytuacji, co może skutkować korektą wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX