Czy dyrektor szkoły ma prawo żądać od nauczyciela zatrudnionego w kuratorium oświaty informacji do 30 kwietnia jakie poczyni kroki po zakończeniu urlopu bezpłatnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 12 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły ma prawo żądać od nauczyciela zatrudnionego w kuratorium oświaty na stanowisku wizytatora informacji do 30 kwietnia jakie poczyni kroki po zakończeniu w dniu 31 sierpnia urlopu bezpłatnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX